ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/statistika-stoicheia-ana-mena
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Μάρτιος 20, 2017, 08:38
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 08:33
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/