Συντεταγμένες υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Πολυγύρου

Παρουσιάζονται οι συντεταγμένες όλων των δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Πολυγύρου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Διαμαντουλάκης
Last Updated Νοέμβριος 23, 2017, 11:13
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 11:13