ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Δημοσιοποίηση πληρωμών ανα δικαιούχο με χρήση προσωπικών κωδικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή url
Δημιουργός Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Last Updated Μάιος 14, 2019, 12:14
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2019, 09:16