Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε σχέση με το Νόμο 4412/2016

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (f.a.q) σε σχέση με το Νόμο 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016
Δημιουργός Webadmin HSPPA
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανάσιος Καϊμακάμης
Last Updated Ιούνιος 4, 2018, 07:21
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 4, 2018, 07:19