Ταινίες αυτογραφικών οργάνων

Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΜΥ που διατίθενται με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4305/2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός EMY/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ασμχος (ΜΤ) Ηλίας Πατσιούρας
Last Updated Δεκέμβριος 19, 2016, 09:00
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 08:59