ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛ.ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
Last Updated Ιούλιος 14, 2017, 08:23
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2017, 08:22