Τηλεφωνικός κατάλογος διευθύνσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τηλεφωνικός κατάλογος διευθύνσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Διακηρύξεις Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δημιουργός Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Last Updated Φεβρουάριος 4, 2016, 12:31
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 4, 2016, 12:19