Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.thessaly.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Last Updated Φεβρουάριος 4, 2016, 12:28
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 4, 2016, 12:23