Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Αθλητικού Κέντρου Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων - ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. Δήμου Πεντέλης

Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών Αθλητικού Κέντρου Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων - ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. Δήμου Πεντέλης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΝΠΔΔ ΟΠΑΘ Δήμου Πεντέλης
Δημιουργός Κ. Παπαδημητρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ι. Μπούσια
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 07:01
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 11:37