Τίτλοι, άρθρα και εγκεκριμένα σχόλια ανά άρθρο δημόσιων διαβουλεύσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.opengov.gr/opengov/TotalStats.php
Last Updated Ιούνιος 7, 2017, 05:23
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 15:08