ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2019, 06:29
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2019, 08:35