ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 2017-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=226
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Ιούλιος 18, 2018, 10:07
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 18, 2018, 06:36