ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=86&Itemid=238
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Δεκέμβριος 17, 2018, 08:55
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 07:36