Τοπικά Ρυμοτομικά (Διαγράμματα) του Δήμου Ηρακλείου

Διάγραμματα Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων στο Δήμο Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται 17 γεωαναφερμένα διαγράμματα, η πρόσβαση στα οποία παρέχεται μόνο για λόγους επισκόπησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:32
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2017, 05:38