Τουρισμός - Δείκτης Κύκλου Εργασιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT51/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Μάρτιος 23, 2016, 07:13
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 23, 2016, 07:13