Τροποποιήσεις ΣΠ (Διαγράμματα) του Δήμου Ηρακλείου

Διαγράμματα Τροποποιήσεων του Σχεδίου Πόλης στο Δήμο Ηρακλείου. Η ονοματολογία έχει τη μορφή Χ(ΧΧ)ΥΥΥΥΤΝΝΝ, με τα στοιχεία να λαμβάνουν τιμές Χ(ΧΧ) - T: τελικό σχέδιο, Tan: τελικό σχέδιο ανάρτησης, TF: Τελικό σχέδιο ταυτόσημο με αυτό του ΦΕΚ, YYYY: έτος ΦΕΚ, Τ: τεύχος ΦΕΚ, NNN: αριθμός απόφασης του ΦΕΚ. Περιλαμβάνονται 284 γεωαναφερμένα διαγράμματα, η πρόσβαση στα οποία παρέχεται μόνο για λόγους επισκόπησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:31
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2017, 05:44