Τροχαία ατυχήματα και παθόντες ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Τροχαία ατυχήματα και παθόντες ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Απρίλιος 10, 2018, 07:35
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 10:46