Πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα σταθμών επιφανείας εδάφους

Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΜΥ που διατίθενται με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4305/2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΜΥ / ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμχος (ΜΤ) Ηλίας Πατσιούρας
Last Updated Μάιος 22, 2018, 05:57
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 09:02