Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την συνεχή επικαιροποίησή του. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β Τέλη χαρτοσήμου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=398&id=&tid=398
Δημιουργός Τμήμα Αδειών
Last Updated Ιούλιος 4, 2017, 10:31
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 6, 2016, 09:02