Χαρακτηρισμός συμπεριφοράς πολιτών ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το ΑΣΕΠ

Παρουσιάζεται η συμπεριφορά των πολιτών ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία με το Helpdesk του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων σε μια προκήρυξη.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Δεδομένων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 4, 2018, 10:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2018, 05:33