Χάρτης Θέσεων Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Κρήτης

Ο χάρτης Θέσεων Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Κρήτης περιέχει δεδομένα για διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 09:18
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017, 09:49