Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2252729%22&fq=unitUid:%2286002%22&page=0&advanced
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:41
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 12:17