Χρήση Χρόνου

Η Έρευνα Χρήσης Χρόνου (Time Use Survey) είναι μια στατιστική έρευνα με την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών για τη σύνθεσή τους, τις συνθήκες στέγασης, την απασχόληση, το επίπεδο εκπαίδευσης, την κατάσταση απασχόλησης, την υγεία των μελών τους κλπ. και κυρίως για τον τρόπο, που διαθέτουν τα μέλη του νοικοκυριών της Χώρας το χρόνο τους σε ένα ολόκληρο 24ωρο μίας εργάσιμης ημέρας και μίας ημέρας αργίας ή Σαββάτου ή Κυριακής, δηλαδή τη χρήση και κατανομή του χρόνου τους ανά κύρια δραστηριότητα (εργασία, δουλειές του σπιτιού, φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, μετακινήσεις, αναψυχή κλπ.), άλλη παράλληλη σημαντική δραστηριότητα κλπ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA30/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2016, 10:19
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2016, 10:18