ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΙΓΜΕ

Περιλαμβάνονται τα υδροληπτικά έργα του Βορείου Αιγαίου, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Μάρτιος 15, 2017, 09:52
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 12:42