Χάρτης Ιστορικών Υδρομετρικών Δεδομένων Πηγών ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=62951cb3af57442eaa440921ee8a539c

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 20, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id6f551a12-4801-4e2f-bbf9-b5aebe0aff33
package id643060ed-5ea6-4b57-b6d5-e58091544e8e
revision ida50af35b-92c1-46b8-a49f-0f1ecf621fa6
stateactive