Υποθέσεις ανά έτος

Ανάλυση ανά Δνση και Τμήμα των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός contact@epant.gr
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής / Επιτροπή Ανταγωνισμού
Last Updated Μάιος 19, 2017, 09:29
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017, 09:28