Υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας ανά προκήρυξη στο πλαίσιο διαγωνισμών ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των θέσεων εργασίας, υποψηφίων και αιτήσεων θεραπείας που εξετάστηκαν από το ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Μάιος 23, 2019, 10:16
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2018, 06:28