Υποβληθείσες ενστάσεις ανά προκήρυξη στο πλαίσιο διαγωνισμών ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των θέσεων εργασίας, υποψηφίων και ενστάσεων που εξετάστηκαν από το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο διαγωνισμών με σειρά προτεραιότητας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Μάιος 23, 2019, 13:04
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 13:20