ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Αιτήματα προμηθειών και υπηρεσιών προς τις αρμόδιες για έγκριση αρχές

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.eprocurement.gov.gr
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Νοέμβριος 6, 2019, 09:57
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 9, 2016, 08:22