Υποβολή πρότασης κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής -ΠΔΕ

Πίνακες έργων για την κατάρτιση του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Last Updated Μάιος 20, 2020, 09:36
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2018, 08:22