ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Υποδείγματα αιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών α) για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. β) για την αναγγελία έναρξης κυκλοφορίας απορριμματοφόρου πλοίου. γ) για την αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρο όχημα. δ) για την αναγγελία παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από δεξαμενόπλοια και πλωτά Ναυπηγήματα. ε) για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας λουτρικής εγκατάστασης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.hcg.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Last Updated Μάιος 3, 2018, 09:10
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2016, 11:01