βρέθηκαν 17 σύνολα δεδομένων

Φορείς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τύποι: PDF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας - Αίτηση Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη---Τέλη χαρτοσήμου Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω μεταφοράς...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή. Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α Τέλη χαρτοσήμου Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω...
 • ΦΕΚ Ανάκλησης Ανενεργών Εκκαθαριστριών Εταιρειών

  Ανακλήσεις Ανενεργών εκκαθαριστριών εταιρειών
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας...
 • Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

  Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α-Αιτηση Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω μεταφοράς...
 • Προσκλήσεις σε Διαδικασία με Διαπραγμάτευση

  Προσκλήσεις σε Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (άρθρο 128, Ν. 4412/16 )
 • Προγράμματα ποιότητας μελετών και κατασκευής δημοσίων έργων

  Σύνταξη προτύπων-καθορισμός απαιτήσεων ελέγχων-συγκέντρωση στοιχείων και στατιστικών ετησίως για την ποιότητα των έργων- οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για τον έλεγχο και την...
 • Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

  Στοιχεία εγκρίσεων τύπου οχημάτων
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).