βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Μη καθορισμένη άδεια Φορείς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Τύποι: PDF Ετικέτες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Διορισμοί

    Περιλήψεις διορισμών-ανακλήσεων διορισμών μόνιμων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμων και Ν.Π. Δήμων
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ

    Εγκύκλιοι και Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης και διευκρινιστικά έγγραφα που απορρέουν από αυτές σχετικά με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
  • ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

    ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (2012-2014)
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).