βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ετικέτες: Έργα ΕΣΠΑ 207-2013

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • API Έργων ΕΣΠΑ

    Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ έχει αναπτύξει API για την άντληση πληροφοριών για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).