βρέθηκαν 76 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: Αρχεία ΓΑΚ - Ν. Γρεβενών

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (1979 - 1985). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (1958 - 2001). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β' (1951 - 1983). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β' (1937 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1916 - 2001, 2002 - 2012). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (1978 - 1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (1937 - 1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1951 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (1949 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ (1956 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (1985 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (1950 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1929 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ (1938 - 1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΝΙΔΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΝΙΔΗΣ (1930 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ (1954 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ (1951 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ (1924 - 2003). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΗ, ΜΕΛΙΣΣ...

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ (1949 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ (1950 - 2003). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).