βρέθηκαν 882 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Άλλο (Μη εμπορικό) Ετικέτες: Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕΡΟΥ (1945-1978). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΜΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΜΟΥ (1930-1986). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (1942-1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (1945-1984). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ (1944-1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (1923-1994). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (1943-1991). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ (1956-1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ (1950-1983). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗ (1950 - 1957). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΣΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΣΟΥ 1930 - 2009. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1929-1985 (1929-1954). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΖΩΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΖΩΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 1905 - 1975. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1945 - 1983. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1977 - 1986. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1946-1955. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 1954 - 1998. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1964 - 1995. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1909-1991. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1930 - 2000. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).