βρέθηκαν 119 σύνολα δεδομένων

Φορείς: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ετικέτες: Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία ΓΑΚ - Ν. Ροδόπης

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ 1945-1992 (1955-1975). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΥΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΥΝΗΣ 1945-1975. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ 1930-1980. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ (1945-2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1945 - 1980). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1944 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1950-1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ (1944 - 1963). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ (1900 - 1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1972-1977). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1949 -1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1976-1999 (1976-1994). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 3 ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1986 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1980-1998 (1991-1998)). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟY ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟY (ΕΠΑΛ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1988-2008). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1979 - 1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1977-1997 (1980-1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(1944-1987). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1975-1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).