βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Ετικέτες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Διορισμοί

    Περιλήψεις διορισμών-ανακλήσεων διορισμών μόνιμων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμων και Ν.Π. Δήμων
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).