βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Φορείς: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Ετικέτες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Προσκλήσεις, Προγραμμάτα κ.λπ.
 • ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

  Έρευνες - Μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το φορέα με ιδία μέσα ή στο πλαίσιο υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

  Νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα.
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Οδηγοί, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία, εγχειρίδια, πρακτικά συνεδρίων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).