βρέθηκαν 71 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: Εργαλεία έρευνας Αρχεία ΓΑΚ - Ν. Γρεβενών

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1984 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1978 - 2009). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Ν.Ε.Λ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Ν.Ε.Λ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1966 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Υ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Υ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1970 - 2004). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1982 - 2004). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1975 - 1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1965 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1997 - 1999, 1984 - 2009, 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1976 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (1990 - 2001). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).