βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Open Data Commons Open Database License (ODbL) Τύποι: JPEG Ετικέτες: Περιβάλλον

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Μετεωγράμματα Θαλασσών

    Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΜΥ που διατίθενται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).