Ομάδες

βρέθηκαν 9 ομάδες

 • dhmosiadioikhsh

  Δημόσια Διοίκηση

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα της δημόσιας...

  334 σύνολα δεδομένων Προβολή Δημόσια Διοίκηση
 • ekjoyes

  Εκλογές

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα των εκλογών

  9 σύνολα δεδομένων Προβολή Εκλογές
 • epyaoia

  Εργασία

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα της εργασίας

  10 σύνολα δεδομένων Προβολή Εργασία
 • etat1ot1ka-eto1xeia

  Στατιστικά Στοιχεία

  46 σύνολα δεδομένων Προβολή Στατιστικά Στοιχεία
 • metaqopes

  Μεταφορές

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα των μεταφορών

  23 σύνολα δεδομένων Προβολή Μεταφορές
 • oikonomia

  Οικονομία/Επιχειρήσεις

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα της οικονομίας

  21 σύνολα δεδομένων Προβολή Οικονομία/Επιχειρήσεις
 • rewxwp1ka

  Γεωχωρικά/Γεωσκόπηση και Περιβάλλον

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα των...

  45 σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωχωρικά/Γεωσκόπηση και Περιβάλλον
 • texnologia

  Τεχνολογία

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα της τεχνολογίας

  2 σύνολα δεδομένων Προβολή Τεχνολογία
 • yyeia

  Υγεία

  Συλογή συνόλων δεδομένων ανεξαρτήτως φορέα σχετικά με τον τομέα της υγείας

  2 σύνολα δεδομένων Προβολή Υγεία