βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού

    H Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του ν. 3959/11 "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού". Στο πλαίσιο αυτό γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού όταν της...