βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Επικαιροποίηση

    Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014. Επικαιροποίηση της με αριθμ....