βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ

    ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ (1950-1960) (1950-1960). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ευρτανίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

    ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (1931-1979). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ευρτανίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

    ΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ (1940-1968). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ευρτανίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.