βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Λ. ΤΣΙΑΚΑ

    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Λ. ΤΣΙΑΚΑ (1882-1887). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Καρδίτσας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Αντίγραφα σε...
  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ν. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ν. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ (1882-1887). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Καρδίτσας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....