βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

    Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών...
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΕΑΠΑΣΑ

    Ενημερωτικά στοιχεία διαγωνισμών που προκηρύσσει το ΤΕΑΠΑΣΑ