βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

    Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών...