βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΔΥΚΣΚΚ

    Καταγραφή των συνόλων των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΑΔΑ: 6ΝΟ446Μ9ΤΕ-ΠΦΠ).