βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    Περιλαμβάνει 7 Σύνολα δεδομένων: - Έλεγχος νομιμότητας - Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - Έλεγχος προϋπολογισμών και αναμορφώσεων αυτών, των ΟΤΑ...